why using email marketing in largest company

ทำการตลาดด้วย Email,อีเมลมาร์เก็ตติ้ง,ส่งอีเมล,Email Marketing

สำหรับธุรกิจในประเทศไทย การทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ เพราะนักการตลาดบางกลุ่มมองว่า ทำการตลาดด้วย Email เป็นช่องทางที่ไม่ตอบโจทย์มากนักหากมองผิวเผิน

ใส่ความเห็น