มาทำความรู้จัก LEMP

LAMP ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server ประกอบด้วย Linux ระบบปฏิบัติการของ Instance ที่ได้รับความนิยมอย่าง Ubuntu 16.04 / Apache ทำหน้าที่เป็น Web Server แสดงการประมวลผลต่อ ผู้ใช้งาน Website / MySQL ทำหน้าที่เป็นตัวจัดการ Database หรือ ฐานข้อมูล ของ Website / PHP เป็นตัวประมวลผล Code Program ของ Website ต่าง ๆ

ซึ่งการที่เราจะสามารถใช้ตัว Stack ได้ จำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อที่จะได้ใช้ในการลงตัว Nginx, MySQL และ PHP ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า User จะเลือกระบบปฏิบัติการที่ตัวเองคุ้นเคยขนาดไหน โดยวิธีการลงจะเป็นการลงแยกของ Open source แต่ละตัว ซึ่งเมื่อเอามา Integrate กันแล้วจะกลายเป็น LEMP Stack ให้เราได้ใช้งานกันนั่นเอง

สำหรับการเตรียมติดตั้ง  LEMP (Linux + Nginx + MySQL + PHP) นั้น โดยปกติอาจใช้เวลาในการติดตั้งเป็นนาทีหรือชั่วโมง แต่หากเราใช้ Docker อาจทำให้ใช้เวลาเร็วขึ้น ไม่ถึงนาทีเลยทีเดียว ซึ่งนับว่าการนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น