รูปแบบ E-mail Marketing ที่ควรรู้

เครื่องมือการตลาดที่หลายคนมักมองข้ามไปในหลายๆ ครั้งนั่นก็คือ E-mail Marketing ซึ่งการทำ E-mail Marketing หากทำให้ดีจะเป็นประโยชน์มากต่อธุรกิจ เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง สามารถนำเสนอข้อมูล และทำให้เกิดการขายได้ทันที

E-mail Marketing ที่ดีจะส่งผลดีหลายอย่างให้กับธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นกระแส การรับรู้ การขาย หรือแม้กระทั่งการทำให้เกิด Customer Loyalty ได้ เราสามารถสร้างสรรค์อีเมลดีๆ เพื่อนให้ตอบโจทย์และเข้าถึงลูกค้าได้ด้วย 5 รูปแบบของ E-mail Marketing ที่ควรรู้และนำไปปรับใช้ให้ถูกจุด

  1. Behavioral Emails : เป้าหมายของอีเมลนี้คือการเชิญชวน กระตุ้น และตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การตอบสนองต่อความเห็น การแนะนำ หรือการยกเลิกสมาชิก เป็นต้น อีเมลลักษณะนี้ควรมีวิธีการดีไซน์อีเมลเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจอยากเปิดดู อาจใช้เป็นข้อความดึงดูดสั้นๆ ที่เรียบง่าย แต่ต้องมีความดึงดูดในระดับหนึ่ง
  2. Inaugural Emails : เป้าหมายของอีเมลนี้คือการแสดงความยินดี และต้อนรับลูกค้า เช่น อีเมลแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ยินดีที่มาสมัครสมาชิก เป็นต้น อีเมลลักษณะนี้ควรใช้ข้อความ หรือรูปภาพที่สร้างสรรค์ เพื่อจะได้เป็นแรงกระตุ้นให้ลูกค้าอยากเปิดอ่าน
  3. Promotional Emails : เป้าหมายของอีเมลนี้คือการขายของ หรือประกาศเรื่องใดเรื่องหนึ่งสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ หรือกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การประกาศลดราคา ประกาศกิจกรรม ประกาศสินค้าออกใหม่ หรือการสมนาคุณ เป็นต้น ควรใช้ภาพใหญ่ๆ ตัวอักษรใหญ่ๆ ใช้สีที่มีความดึงดูด และสามารถกระตุ้นความต้องการได้
  4. Punctual Emails : อีเมลนี้มีเป้าหมายเฉพาะตัว ออกแบบมาเพื่อบอกเหตุการณ์สำคัญ หรือชี้แจงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ประกาศการเปลี่ยนแปลงราคา ชี้แจงข้อมูลความปลอดภัย เตือนความจำในการใช้งานหรือบริการ เป็นต้น อีเมลลักษณะนี้ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจ บางทีอาจมีการระบุระยะเวลา เช่น เงื่อนไขต่างๆ เอาไว้ด้วย
  5. Notification Emails : เป็นอีเมลที่มีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงลูกค้าในเรื่องต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการใช้งาน การเตือนหรือการยืนยันการซื้อของ การแจ้งรีเซตรหัสผ่าน เป็นต้น อีเมลลักษณะนี้ควรออกแบบให้สั้น ง่ายต่อความเข้าใจ และแสดงถึงกิจกรรมหรือรายละเอียดเรื่องนั้นให้ชัดเจนเพียงเรื่องเดียว

การทำการตลาดผ่าน E-mail Marketing นั้นไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าจะสื่อสารอะไรกับลูกค้า และเลือกใช้อีเมลเหล่านั้นให้ถูกรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ