คลังเก็บป้ายกำกับ: วัดค่าน้ำตาลจากเหงื่อ

นักวิจัยพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจเบาหวาน จากเหงื่อแล้ว

นักวิจัยจาก Stanford University พัฒนาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของ University of California-Berkeley พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถวัดค่าน้ำตาลจากเหงื่อบนผิวหนัง

เซ็นเซอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง โดนจะเก็บตัวอย่างจากเหงื่อคนไข้ ตรวจโมเลกุล และ ไอออนจากปริมาณเม็ดเหงื่อ วิเคราะห์และส่งต่อไปศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ แล้วรายงานผลแบบทันที ผ่านทางหน้าจอสมาร์ทโฟน

smart watch

รวมถึงในอานาคต จะมีประโยชน์ในการติดตามและวิเคราะห์โรคอื่นๆได้อีกด้วย โดยที่ไม่ต้องรอให้เป็นโรคนั้นเกิดขึ้นมาก่อน โดยอุปกรณ์ที่จะนำมาทดลองใช้เป็นอันดับแรก คือ Smart watch